Phối cảnh căn hộ 88.22 m2

Căn hộ số 01

01 Ảnh mặt bằng căn hộ 17T1 Hapulico Complex

Căn hộ số 02

07  Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 17T2 Hapulico Complex