Khu căn hộ Hapulico
Phối cảnh chung cư Hapulico
Căn Hộ Cho Thuê

Phối cảnh căn hộ 120.4 m2

Căn hộ số 01

04_Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T1

Căn hộ số 02

05_Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T1

Căn hộ số 03

04__Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T2

Căn hộ số 04

05__Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T2