Phối cảnh căn hộ 117.8 m2

Căn hộ số 01

07  Ảnh mặt bằng căn hộ 17T1 Hapulico Complex

Căn hộ số 02

01 Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 17T2 Hapulico Complex