Phối cảnh căn hộ 107.38 m2

Căn hộ số 01

02 Ảnh mặt bằng căn hộ 17T1 Hapulico Complex

Căn hộ số 02

06  Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 17T2 Hapulico Complex