Khu căn hộ Hapulico
Phối cảnh chung cư Hapulico
Căn Hộ Cho Thuê

Phối cảnh căn hộ 101.8 m2

Căn hộ số 01
02_Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T1

Căn hộ số 02

07_Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T1

Căn hộ số 03

02__Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T2

Căn hộ số 04

07__Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T2