Khu căn hộ Hapulico
Phối cảnh chung cư Hapulico
Căn Hộ Cho Thuê

Mặt bằng tầng 24T

Căn hộ số 01.

Diện tích: 142m2

Phòng khách + Bếp + Ăn + Sảnh

03 Phòng ngủ +03 Wc

Ban công + Lô gia + Giao thông

 mặt bằng Hapulico Complex

 Căn hộ số 02.

Diện tích: 109m2

Phòng khách + Bếp + Ăn + Sảnh

02 Phòng ngủ +02 Wc + Lô gia + Giao thông

mặt bằng căn hộ 24T Hapulico Complex

Căn hộ số 03.

Diện tích: 109m2

Phòng khách + Bếp + Ăn+ Sảnh

02 Phòng ngủ +02 Wc

Lô gia + Ban công + Giao thông

mặt bằng căn hộ 24T Hapulico Complex

Căn hộ số 04.

Diện tích: 135m2

Phòng khách + Bếp + Ăn + Sảnh

03 Phòng ngủ +02 Wc

Ban công + Lô gia + Giao thông

mặt bằng căn hộ 24T Hapulico Complex

Căn hộ số 05.

Diện tích: 135m2

Phòng khách + Bếp + Ăn + Sảnh

03 Phòng ngủ +02 Wc

Ban công + Lô gia + Giao thông

mặt bằng căn hộ 24T Hapulico Complex

Căn hộ số 06.

Diện tích: 109m2

Phòng khách + Bếp + Ăn + Sảnh

02 Phòng ngủ +02 Wc

Ban công + Lô gia + Giao thông

mặt bằng căn hộ 24T Hapulico Complex

Căn hộ số 07.

Diện tích: 109m2

Phòng khách + Bếp + Ăn + Sảnh

02 Phòng ngủ +02 Wc

Ban công+ Lô gia + Giao thông 

mặt bằng căn hộ 24T Hapulico Complex

Căn hộ số 08.

Diện tích: 142m2

Phòng khách + Bếp + Ăn + Sảnh

03 Phòng ngủ +03 Wc

Ban công+ Lô gia + Giao thông 

mặt bằng căn hộ 24T Hapulico Complex

 Mặt bằng từ tầng 6 đến tầng 18 thuộc 21 thuộc 24T

MS 24T_TANG 6 DEN T21 IN  Hapulico complex