Khu căn hộ Hapulico
Phối cảnh chung cư Hapulico
Căn Hộ Cho Thuê

Mặt bằng tầng 21T2

Căn hộ số 01.

Diện tích: 128.8m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

03 Phòng ngủ +02 Wc

Tiền phòng + Ban công

01_Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T2

Căn hộ số 02.

Diện tích: 101.8m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

02 Phòng ngủ +02 Wc

Tiền phòng + Lô gia

02__Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T2

Căn hộ số 03.

Diện tích: 139.6m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

03 Phòng ngủ +02 Wc + Lô gia

03__Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T2

Căn hộ số 04.

Diện tích: 120.4m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

03 Phòng ngủ +02 Wc

Tiền phòng + Lô gia

04__Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T2

Căn hộ số 05.

Diện tích: 120.4m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

03 Phòng ngủ +02 Wc

Tiền phòng + Lô gia

05__Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T2

Căn hộ số 06.

Diện tích: 139.6m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

03 Phòng ngủ +02 Wc + Lô gia  

06__Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T2

Căn hộ số 07.

Diện tích: 101.8m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

02 Phòng ngủ +02 Wc

Tiền phòng + Lô gia 

07__Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T2

Căn hộ số 08.

Diện tích: 128.8m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

03 Phòng ngủ +02 Wc

Tiền phòng + Ban công 

08__Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T2

Căn hộ số 09.

Diện tích: 77m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

02 Phòng ngủ +02 Wc

Tiền phòng + Ban công 

09__Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T2

Mặt bằng từ tầng 6 đến tầng 18 thuộc 21T2

Tòa nhà Hapulico Complex

Mặt bằng tầng 19 thuộc 21T2

Mặt sàn dự án 21T2 Hapulico Complex

Mặt bằng tầng 20 thuộc 21T2

Mặt sàn tầng 20 - 21T2 Hapulico Complex

Tổng quan mặt bằng 21T2

Măt sàn tầng 21T2 Hapulico Complex