Khu căn hộ Hapulico
Phối cảnh chung cư Hapulico
Căn Hộ Cho Thuê

Mặt bằng tầng 21T1

Căn hộ số 01.

Diện tích: 128.8m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

03 Phòng ngủ +02 Wc

Tiền phòng + Ban công

01_Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T1

Căn hộ số 02.

Diện tích: 101.8m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

02 Phòng ngủ +02 Wc

Tiền phòng + Lô gia

02_Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T1

Căn hộ số 03.

Diện tích: 139.6m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

03 Phòng ngủ +02 Wc + Lô gia

03_Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T1

Căn hộ số 04.

Diện tích: 120.4m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

03 Phòng ngủ +02 Wc + Lô gia

04_Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T1

Căn hộ số 05.

Diện tích: 120.4m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

03 Phòng ngủ +02 Wc + Lô gia

05_Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T1

Căn hộ số 06.

Diện tích: 139.6m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

03 Phòng ngủ +02 Wc + Lô gia

06_Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T1

Căn hộ số 07.

Diện tích: 101.8m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

02 Phòng ngủ +02 Wc

Tiền phòng + Lô gia  07_Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T1

Căn hộ số 08.

Diện tích: 128.8m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

03 Phòng ngủ +02 Wc

Tiền phòng + Ban công 08_Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T1

Căn hộ số 09.

Diện tích: 77m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

02 Phòng ngủ +02 Wc

Tiền phòng + Ban công

09_Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T1

Mặt bằng từ tầng 6 đến tầng 18 thuộc 21T1 

Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 21T1 - T6-T18

Mặt bằng tầng 19 thuộc 21T1

Ảnh mặt sàn tầng 19-21T1

Mặt bằng tầng 20 thuộc 21T1

Ảnh mặt sàn tầng 20 - 21T1

Tổng quan mặt bằng 21T1

Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ T21