Khu căn hộ Hapulico
Phối cảnh chung cư Hapulico
Căn Hộ Cho Thuê

Mặt bằng tầng 17T2

Căn hộ số 01.

Diện tích: 117.8m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

03 Phòng ngủ +02 Wc + Lô gia + Hành lang

 

01 Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 17T2 Hapulico Complex

Căn hộ số 02.

Diện tích: 128m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

03 Phòng ngủ +02 Wc + Lô gia + Hành lang

02  Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 17T2 Hapulico Complex

Căn hộ số 03.

Diện tích: 102.21m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

02 Phòng ngủ +02 Wc + Lô gia + Hành lang

03  Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 17T2 Hapulico Complex

Căn hộ số 04.

Diện tích: 102.21m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

02 Phòng ngủ +02 Wc + Lô gia + Hành lang

04  Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 17T2 Hapulico Complex

Căn hộ số 05.

Diện tích: 97.38m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

02 Phòng ngủ +02 Wc + Lô gia + Hành lang 

05  Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 17T2 Hapulico Complex

Căn hộ số 06.

Diện tích: 107.38m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

03 Phòng ngủ +02 Wc + Lô gia + Hành lang 

06  Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 17T2 Hapulico Complex

Căn hộ số 07.

Diện tích: 88.22m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

02 Phòng ngủ +02 Wc + Lô gia + Hành lang

07  Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 17T2 Hapulico Complex

Mặt bằng từ tầng 4 đến tầng 17T2

Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 17T2 Hapulico Complex