Khu căn hộ Hapulico
Phối cảnh chung cư Hapulico
Căn Hộ Cho Thuê

Mặt bằng tầng 17T1

Căn hộ số 01.

Diện tích: 88.22m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

02 Phòng ngủ +02 Wc + Lô gia + Hành lang

01 Ảnh mặt bằng căn hộ 17T1 Hapulico Complex

Căn hộ số 02.

Diện tích: 107.38m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

03 Phòng ngủ +02 Wc + Lô gia + Hành lang

02 Ảnh mặt bằng căn hộ 17T1 Hapulico Complex

Căn hộ số 03.

Diện tích: 97.38m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

02 Phòng ngủ +02 Wc + Lô gia + Hành lang

03  Ảnh mặt bằng căn hộ 17T1 Hapulico Complex

Căn hộ số 04.

Diện tích: 102.21m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

02 Phòng ngủ +02 Wc + Lô gia + Hành lang

04  Ảnh mặt bằng căn hộ 17T1 Hapulico Complex

Căn hộ số 05.

Diện tích: 102.21m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

02 Phòng ngủ +02 Wc + Lô gia + Hành lang

05  Ảnh mặt bằng căn hộ 17T1 Hapulico Complex

Căn hộ số 06.

Diện tích: 128m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

03 Phòng ngủ +02 Wc + Lô gia + Hành lang

06  Ảnh mặt bằng căn hộ 17T1 Hapulico Complex

Căn hộ số 07.

Diện tích: 117.8m2

Phòng khách + Bếp + Ăn

03 Phòng ngủ +02 Wc + Lô gia + Hành lang
07  Ảnh mặt bằng căn hộ 17T1 Hapulico Complex

 

Mặt bằng từ tầng 4 đến tầng 17T1
Ảnh tổng quan mặt bằng căn hộ 17T1 Hapulico Complex